Sut i sicrhau Cynllun Gofal a Thriniaeth gwych

Cwrs hyfforddi newydd i bobl ag
afiechyd meddwl a’u gofalwyr

AndreaW4

Mae hwn yn gwrs newydd sydd wedi ei ddatblygu gyda defnyddwyr gwasanaeth a
gofalwyr ac sydd yn rhoi’r sgiliau i fyfyrwyr sydd angen arnynt er mwyn sicrhau
Cynllun Gofal a Thriniaeth ardderchog. 

Mae’r cwrs wedi ei ddylunio ar gyfer pobl sydd yn defnyddio gwasanaethau
iechyd meddwl eilaidd ond gall fod o ddiddordeb hefyd i ofalwyr y bobl hynny ag
afiechyd meddwl. 

Mae hwn yn gwrs ‘sy’n caniatáu i chi fwrw
iddi’n syth’.
Tra bod deunyddiau’r cwrs yn rhad ac am ddim
i hyfforddwyr eu defnyddio, mae angen i chi roi gwybod i ni eich bod yn eu
defnyddio (e-bostiwch ni os gwelwch yn dda – learningcentre@hafal.org).

Cwrs sydd wedi ei achredu gan AgoredAm
fwy o fanylion a phecyn cwrs, cliciwch yma os gwelwch yn dda