Gyda’n Gilydd Nawr!

Layout 1Mae llawer o bobl yng Nghymru sydd ag afiechyd meddwl – a’u gofalwyr – yn unig ac wedi eu hynysu. Roedd arolwg unigrwydd Hafal wedi datgelu bod hanner y bobl hynny ag afiechyd meddwl difrifol wedi teimlo’n unig o fewn y mis diwethaf, ac roedd 7 ym mhob 10 wedi canfod fod unigrwydd wedi gwneud eu symptomau o afiechyd meddwl dipyn yn waeth.

Mae mynd allan i gymdeithasu a chwrdd â phobl yn medru cael effaith sylweddol ar ein hadferiad ond nid yw hyn yn cael ei ystyried fel arfer wrth i ni gynllunio ar gyfer adferiad. Mae ein hymgyrch Gyda’n Gilydd Nawr! 2015 yn anelu i newid hyn.

web bMae’r sioe deithiol Gyda’n Gilydd Nawr!, sy’n cael ei chynnal gan ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr ac yn cael ei chefnogi gan Hafal, Bipolar UK, y Sefydliad Iechyd Meddwl a Diverse Cymru, yn mynd i deithio ar draws Cymru gyda gwyliau cerddorol a digwyddiadau yn cael eu cynnal ym mhob un o’r 22 sir.

Ar y daith, byddwn yn estyn allan at filoedd o bobl ar draws Cymru sydd wedi eu heffeithio gan afiechyd meddwl – ac yn rhoi’r cyfle iddynt i wella eu bywydau cymdeithasol.

 

 

Y sioe deithiol yw un rhan o’r ymgyrch yn unig:-

Web a

 

 

 

Drwy gydol Haf 2015, byddwn yn cynnal 22 digwyddiad cerddorol sirol:-

Layout 1

crowd for journal