Gwasanaethau ymyrraeth gynnar

Mae gwasanaethau ymyrraeth gynnar Hafal yn darparu cymorth amserol ac effeithiol i bobl sydd yn profi’r symptomau cyntaf o afiechyd meddwl.

Nid oes modd atal afiechydon fel sgitsoffrenia ac anhwylder deubegynol sydd angen lefel uchel o ofal, ond rydym yn gwybod o brofiad fod modd gwella canlyniadau i gleifion yn sylweddol os ydynt yn cael eu trin yn gynnar – ac mae hyn yn lleihau’r costau o ofal a thriniaeth yn sylweddol.   

Mae ein gwasanaethau ymyrraeth gynnar yn darparu pecyn o gymorth sydd wedi ei deilwra ar gyfer anghenion pob un unigolyn. P’un ai eich bod am ailadeiladu eich hyder, ailgysylltu gyda’ch cymuned neu archwilio opsiynau gyrfaol ac addysgol, rydym yn medru eich cefnogi i gymryd camau positif er mwyn cyflawni eich amcanion.   

Mae ein gwasanaethau yn darparu:

  • Cymorth un i un ag Ymarferydd Adferiad  
  • Cefnogaeth gan gymheiriaid
  • Gwybodaeth am iechyd a lles emosiynol   
  • Cefnogaeth i osod eich amcanion drwy ddarparu Cynllun Adferiad 
  • Cefnogaeth i’ch atgyfeirio at wasanaethau ychwanegol  
  • Cefnogaeth gan frodyr/chwiorydd.

Am fwy o wybodaeth am ein gwasanaethau ymyrraeth gynnar, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda Thîm Ymyrraeth Gynnar Hafal:

Prif Swyddfa Hafal
Uned B3
Parc Technoleg Lakeside
Ffordd y Ffenics
Llansamlet
Abertawe SA7 9FE
Ffôn:     01792 816600
E-bost: hafal@hafal.org