Gwasanaethau tai

Diogel, croesawgar, uchelgeisiol: ein datrysiadau tai  sydd wedi ennill gwobrau ar gyfer pobl ag afiechyd meddwl.

Rydym yn defnyddio model blaengar ar gyfer tai â chymorth. Mae ein cleientiaid yn cael eu hannog i gymryd camau positif, a hynny o fyw â chymorth i fyw yn annibynnol – ac rydym yn darparu ystod o ddatrysiadau er mwyn diwallu eu hanghenion ar bob cam o’u taith adferiad.   

Mae ein gwasanaethau tai yn cynnwys:

● llety i gleifion mewnol yng Nghanolfan Gellinudd sydd wedi ennill gwobrau

● tai â chymorth anghenion uchel 24 awr

● Llety dros dro ar gyfer tenantiaid tymor byr  

● Llety a rennir gyda chymorth 7 diwrnod yr wythnos   

● Gwasanaethau Cefnogi Pobl i gefnogi unigolion i gynnal eu tenantiaeth ac osgoi gorfod dychwelyd i’r ysbyty   

● Darparu cymorth pan fydd angen i bobl yn eu cartrefi eu hunain

● Cymorth a llety i bobl ddigartref ag afiechyd meddwl i ganfod a chynnal tenantiaeth 

● Cymorth tai cyffredinol a chyngor yn y gymuned.

Am fwy o wybodaeth am ba wasanaethau sydd ar gael yn eich ardal, neu i drafod sut ydym yn medru helpu sicrhau datrysiad tai ar eich cyfer, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda  Thîm Tai Hafal:

Prif Swyddfa Hafal
Uned  B3
Parc Technoleg Lakeside
Ffordd y Ffenics
Llansamlet
Abertawe SA7 9FE

Ffôn:     01792 816600
E-bost: hafal@hafal.org