Gwasanaethau hyfforddiant a chyflogaeth

Mae ein gwasanaethau hyfforddiant a chyflogaeth yn cefnogi cleientiaid i gyflawni amcanion newydd a dilyn trywydd newydd yn eu bywydau.  

I lawer o bobl sydd yn ddi-waith yn sgil afiechyd meddwl, mae dychwelyd i’r gwaith yn medru bod yn rhan sylfaenol o’r daith adferiad. Fodd bynnag, mae’r sawl sydd am weithio yn aml yn methu dod o hyd i’r cymorth cywir er mwyn eu helpu i ganfod swydd ac aros yn y swydd honno.  

Mae ein gwasanaethau cyflogaeth yn cynnig cymorth i gleientiaid sydd wedi ei bersonoli a’n ffocysu ar ganlyniadau, ac mae hyn yn eu helpu i fynd yn ôl i’r gwaith, ac yn cael ei ddarparu gan Arbenigwyr Cyflogaeth Iechyd Meddwl Arbenigol. Mae ein gwasanaethau hyfforddiant yn cynnig cyfleoedd i ail-gydio mewn sgiliau sylfaenol fel llythrennedd a rhifedd ac ennill sgiliau newydd sydd yn ffocysu ar gyflogaeth. `   

Mae ein gwasanaethau cyflogaeth a hyfforddiant yn cynnwys:

  • Cynllunio cymorth sydd wedi ei bersonoli gydag Arbenigwyr Cyflogaeth Iechyd Meddwl Arbenigol
  • Cymorth i gynllunio gofal sydd yn ffocysu ar yr adrannau “Gwaith a Galwedigaeth” a “Addysg a Hyfforddiant” o’r Cynllun Gofal a Thriniaeth safonol
  • Hyfforddiant achrededig ac sydd heb ei achredu mewn meysydd allweddol, gan gynnwys mentora cymheiriaid
  • Prosiectau cyflogaeth sydd yn darparu hyfforddiant mewn meysydd allweddol  (T.G., garddwriaeth ayyb)
  • Mynediad at wasanaethau arbenigol gan gynnwys gwirfoddoli, hyfforddiant a chyngor cyllidol a budd-daliadau (gan gynnwys llinell gymorth benodol ar gyfer iechyd meddwl ac arian)
  • Cymorth i ofalwyr, gan gynnwys hyfforddiant, gofal dydd ar gyfer y bobl sy’n derbyn y gofal, allgymorth, cymorth ag asesiadau gofalwyr  ayyb.
  • Gweithio, hyfforddi a chefnogi cyflogwyr (gan gynnwys ein hymgyrch Amser i Newid Cymru).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda Hafal:

Prif Swyddfa Hafal
Uned B3
Parc Technoleg Lakeside
Ffordd y Ffenics
Llansamlet
Abertawe SA7 9FE

Ffôn:     01792 816600
E-bost: hafal@hafal.org