Gwasanaethau cyfeillio

Mae ein gwasanaethau cyfeillio yn cefnogi pobl sydd ag afiechyd meddwl i ymgysylltu mewn gweithgareddau cymdeithasol fel rhan o’u hadferiad. Mae ein cyfeillachwyr yn ymrymuso cleientiaid i ymgysylltu â’u cymunedau a’u diddordebau, i fynd allan a chysylltu ag eraill. 

Mae gweithgareddau cyfeillio yn seiliedig ar anghenion pob unigolyn ac o bosib yn cynnwys mynd am goffi neu am dro, ymweld ag amgueddfa neu’n ymuno gyda grŵp newydd. Mae ein  cyfeillachwyr  yn medru eich helpu i adeiladu eich hyder a darganfod diddordebau newydd.   

Yn seiliedig ar brofiadau cannoedd o ddefnyddwyr gwasanaeth, mae ein gwasanaethau cyfeillio yn cynnig y cyfle i:

  • Cynyddu cyswllt cymdeithasol a gwneud ffrindiau newydd 
  • Adeiladu hyder a hunanwerth 
  • Ennill sgiliau newydd
  • Cymryd rhan mewn gweithgareddau a grwpiau lleol  
  • Ail-ddarganfod hen ddiddordebau a datblygu rhai newydd  

Am fwy o wybodaeth am ein gwasanaethau eiriolaeth, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda Hafal:

Prif Swyddfa Hafal
Uned  B3
Parc Technoleg Lakeside
Ffordd y Ffenics
Llansamlet
Abertawe SA7 9FE

Ffôn:     01792 816600
E-bost: hafal@hafal.org