Gadewch i Ni Siarad!

       

Os ydych yn chwilio am help – neu eisoes yn derbyn help – ar gyfer afiechyd meddwl, yna…

Gadewch i Ni Siarad! yw prosiect cyffrous newydd  Hafal sydd yn hyrwyddo mynediad at therapïau seicolegol (neu “siarad”) ar gyfer pobl ag afiechyd meddwl difrifol. 

Mae mwy o wybodaeth am y prosiect yma

Dewch i fwrw golwg ar ein rhestr o therapïau seicolegol

Therapïau Seicolegol – Trosolwg

Er mwyn darllen barn Hafal am yr angen am therapïau seicolegol yng Nghymru, ewch i’r ddolen hon

Cliciwch yma i weld Cynllun Therapïau Seicolegol Cymru ar gyfer cyflwyno ‘Matrics Cymru’, sy’n anelu at helpu i greu gwasanaethau therapi seicolegol effeithiol, teg a hygyrch ledled Cymru

Cysylltwch gyda ni:

Gadewch i Ni Siarad!
Prif Swyddfa Hafal
Uned B3
Parc Technoleg Lakeside
Ffordd y Ffenics
Llansamlet
Abertawe  SA7 9FE

Ffôn: 01792 816600
E-bost: hafal@hafal.org