Egwyl Te MAWR Gofalwyr

Welsh logos

Final final - medium

Yn ystod Haf 2016, bydd gofalwyr iechyd meddwl ym mhob un o’r 22 sir yn dod ynghyd ar gyfer Egwyl Te Mawr Gofalwyr.

Rydym yn mynd ati i neilltuo amser i gwrdd a mwynhau te prynhawn, cael sgwrs a chynnig cefnogaeth  i gyd-ofalwyr. Byddwn hefyd yn cael y cyfle i roi cynnig ar rai gweithgareddau lles a phampro, cael ambell dip yn y farchnad wybodaeth i ofalwyr a derbyn cyngor a chymorth ar asesiadau gofalwyr.

5_-ta_pts_stdo_ta_pt_1128a

Bydd y digwyddiadau yma wrth wraidd ein hymgyrch ehangach a fydd yn:-

  • Sicrhau bod pobl yn clywed ein llais unedig fel bod gofalwyr yn cael dweud eu dweud ar lefel leol a chenedlaethol ynghylch sut y dylid cynllunio a chyflenwi gwasanaethau iechyd meddwl
  • Ymrymuso gofalwyr unigol i chwarae rhan lawn yn y broses o gynllunio gofal a thriniaeth y person y maent yn gofalu amdano
  • Rhoi gwybodaeth i ofalwyr ar draws Cymru drwy sicrhau eu bod yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf sydd o safon uchel am fudd-daliadau, triniaethau a gwasanaethau lleol
  • Sicrhau ein bod yn derbyn asesiadau gofalwyr ardderchog o dan y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant drwy roi cyngor a chymorth allweddol i ofalwyr.

Bydd yr ymgyrch, sy’n cael ei harwain gan ddefnyddwyr, yn cael ei chefnogi gan yr elusen iechyd meddwl Hafal mewn partneriaeth gyda Bipolar UK, Diverse Cymru, Carers Wales a Crossroads Mid & West Wales.

Gwyliwch adroddiad HafalTV o’r digwyddiad i lansio ein hymgyrch isod.

qwe108