Clybiau cymdeithasol a grwpiau

Mae ein clybiau cymdeithasol a’n grwpiau cefnogaeth gan gymheiriaid yn darparu’r cyfleoedd gorau posib i ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr i ddod ynghyd, cymdeithasau, cymryd rhan mewn gweithgareddau a chynnig cymorth i’w gilydd.   

Mae ein clybiau cymdeithasol a’n grwpiau yn medru rhoir’ cyfle i gwrdd gyda phobl eraill sydd mewn sefyllfa debyg  a rhannu eu sgiliau a’u profiadau. Mae ein grwpiau a’n clybiau hefyd yn cynnig y cyfle i gymdeithasau a chwrdd â ffrindiau newydd, sgwrsio a chyfnewid gwybodaeth, a chymryd rhan mewn gweithgareddau a gynllunnir, gwrando ar westeion ac ymgynghori a darparu adborth ar wasanaethau.   

Mae grwpiau a chlybiau cymdeithasol  yn medru cwrdd mewn prosiect Hafal, neu mewn caffi lleol, neu’n medru trefnu i gwrdd gyda’i gilydd i fynd am daith, neu fynychu digwyddiad cymdeithasol. Mae eraill yn cwrdd yn gyson weithiau mewn  lleoliadau cymunedol ac yn medru cynnig grŵp mwy strwythuredig gyda chyngor ymarferol.  

Am fwy o wybodaeth am ein clybiau cymdeithasol a’n grwpiau ar draws Cymru,  cysylltwch os gwelwch yn dda gyda Hafal:

Prif Swyddfa Hafal
Uned B3
Parc Technoleg Lakeside
Ffordd y Ffenics
Llansamlet
Abertawe SA7 9FE

Ffôn:     01792 816600
E-bost: hafal@hafal.org