Cefnogwch Ni

Rhoddi

 

Pencadlys Hafal

Alun Thomas, Prif Weithredwr
Nicola Thomas, Ysgrifenyddes y Cwmni

hen Ysbyty Gellinudd
Lôn Catwg
Pontardawe
Castell-nedd Port Talbot
SA8 3DX

Ffôn: 01792 832400
Ffacs: 01792 813 056
E-bost: hafal@hafal.org

Ymunwch

Os ydych chi eisiau dod yn aelod o Hafal, gallwch lawrlwytho’r ffurflen aelodaeth yma.

Pam ymaelodi?

Mae bod yn aelod o Hafal yn golygu eich bod yn gallu cymryd rhan yn llywio dyfodol gwasanaethau iechyd meddwl yn lleol, ledled Cymru a ledled y DU. Er enghraifft, mae Hafal yn cynrychioli teuluoedd ar grŵp Cynghori ar Weithredu Llywodraeth Cynulliad Cymru sy’n cynghori ar Strategaeth Iechyd Meddwl Cymru. Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru a Llywodraeth y DU fel ei gilydd yn gwrando ar Hafal, ond mae mwy o aelodau yn golygu mwy o awdurdod a mwy o ddylanwad.

Beth fydda’ i’n ei dderbyn?

 • Cefnogaeth gilyddol
  Ledled Cymru mae rhwydweithiau lleol Hafal yn cynnig cefnogaeth, help ymarferol, a’r cyfle i rannu profiadau, gwneud ffrindiau newydd ac ymgyrchu ar faterion yn ymwneud ag iechyd meddwl. Mae aelodaeth yn dal y rhwydweithiau at ei gilydd ac yn rhoi llais i gyfranogwyr ynghylch sut rydyn ni’n symud ymlaen gyda’n gilydd.
 • Help ymarferol
  Mae Hafal yn cynnig ystod eang o wasanaethau i’r rhai sy’n profi afiechyd meddwl difrifol, i’w teuluoedd a’u gofalwyr. Gweler ein tudalen gwasanaethau i ddarganfod mwy.
 • Diwrnodau hyfforddi a chynhadledd
  Mae Hafal yn cynnig ystod o ddiwrnodau hyfforddi a chynhadledd sy’n aml am ddim i aelodau.
 • Gwybodaeth
  Rydyn ni’n darparu ystod o daflenni ffaith o ansawdd, taflenni a llyfrynnau ar nifer o wahanol bynciau gan gynnwys y triniaethau diweddaraf, hawliau, buddion, materion yn ymwneud â thai ac yn y blaen. Rydyn ni hefyd yn hysbysu Aelodau drwy ein cyfnodolyn Iechyd Meddwl Cymru a phost-dafliadau.
 • Llais
  Caiff aelodau’r cyfle i gynyddu ymwybyddiaeth o afiechyd meddwl difrifol a chodi proffil Hafal; er enghraifft, mae gennym stondin yn yr Eisteddfod Genedlaethol bob blwyddyn.

Faint fydd y gost?

£1 yn unig yw’r tanysgrifiad aelodaeth lleiaf; mae’r raddfa hon yn sicrhau y gall pobl â thrafferthion ariannol ymuno â ni. Mae pob aelodaeth yn costio tua £15 y flwyddyn am argraffu a phostio i Hafal, ac felly croesawn roddion mwy!

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Tina Arnold ar 01792 816 600, neu hafal@hafal.org