Canolfannau adnoddau

Mae ein canolfannau adferiad a hunanreoli  yn rhoi’r holl gyngor, gwybodaeth ac adnoddau sydd angen arnoch er mwyn symud ymlaen gyda’ch adferiad, neu i ddarparu cefnogaeth effeithiol i berson ag afiechyd meddwl yr ydych yn gofalu amdano.   

Mae staff ein canolfan adnoddau wedi eu hyfforddi yn drwyadl er mwyn cynnig cyngor ar eich adferiad, eich helpu i ddatblygu eich sgiliau hunanreoli, a’ch atgyfeirio at wasanaethau eraill sydd yn medru eich cefnogi i gyflawni eich amcanion. Mae ein canolfannau hefyd yn darparu mynediad at y rhyngrwyd a’r cyfle i leihau arwahanrwydd cymdeithasol a ffurfio cyfeillgarwch gyda’r defnyddwyr gwasanaeth a’r gofalwyr eraill er mwyn darparu cymorth  i’ch gilydd.

Mae’r canolfannau yn cynnal cyfarfodydd partneriaeth cyson, yn rhoi’r cyfle i chi ymgynghori gyda staff ac yn cael llais yn y broses o ddylunio a darparu gwasanaethau.   

Am fwy o wybodaeth am ein canolfannau adnoddau ar draws Cymru, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda Thîm Ymyrraeth Gynnar Hafal:

Prif Swyddfa Hafal
Uned B3
Parc Technoleg Lakeside
Ffordd y Ffenics
Llansamlet
Abertawe SA7 9FE

Ffôn:     01792 816600
E-bost: hafal@hafal.org