Addewid Hafal

Uchod: Llysgennad yr Addewid a’r cyn-chwaraewr rygbi rhyngwladol dros Gymru, Dafydd James, gydag aelodau o Dîm Rygbi Cenedlaethol Cymru i fenywod,  Hannah Jones a Kelsey Jones

Mae Hafal yn cefnogi pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl – gyda phwyslais arbennig ar y rhai hynny sydd ag afiechyd meddwl difrifol – a’u gofalwyr a’u teuluoedd; rydym hefyd yn cefnogi eraill ag ystod o anableddau a’u gofalwyr a’u teuluoedd.

Er bod rôl arbenigol gan Hafal ym maes iechyd meddwl ac mae hyn yn ffurfio rhan bwysig o’n gwaith, rydym hefyd yn cefnogi uchelgais ehangach ein grŵp o gleientiaid sydd am sicrhau canlyniadau cydradd neu gyfatebol.

Mae Hafal wedi ymrwymo i ddarparu help, cymorth, cyngor a chyfeillgarwch i’n holl grŵp o gleientiaid yng Nghymru, gan gynnwys gofalwyr, a gan ein bod yn teimlo mor gryf ynglŷn â hyn, byddwch yn cymryd y cyfrifoldeb, lle bod angen, er mwyn sicrhau nad ydynt yn gorfod ymdopi ar ben eu hunain.

Mae hyn yn golygu na fydd gwasanaethau Hafal byth yn gwrthod helpu unrhyw un yn ein grŵp o gleientiaid. 

I bawb sydd yn ein grŵp o gleientiaid ac angen ein help, rydym yn addo cynnig cyswllt cyfeillgar a pharhaus drwy aelodaeth o Hafal a thrwy ein cymuned ar-lein Clic, drwy e-bost, cyfryngau cymdeithasol, ar y ffȏn neu mewn person, gan ddibynnu ar yr hyn sydd yn ymarferol. 

Os ydych angen ein help, yna gofynnwch a byddwn yn cadw ein Haddewid.  

Dyma rai ffyrdd yr ydych yn medru manteisio ar ein gwasanaethau:

Noder: Am help mewn argyfwng, ffoniwch ein llinell gymorth CALL am ddim ar 0800 132 737 / danfonwch y neges destun ‘help’ i 81066 neu ffoniwch y Samariaid ar 116 123.

Os ydych wedi eich effeithio gan y coronafeirws (Covid 19) cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf os gwelwch yn dda.