Newyddion Posts from : 2020

Datganiad Hafal ar y coronafeirws (Covid-19)

Hoffem gynnig sicrwydd i’n defnyddwyr gwasanaeth ar draws Cymru ein bod wedi cadarnhau cynlluniau lleol a chenedlaethol er mwyn rheoli sgil-effaith y coronafeirws ar ein gwasanaethau, gan sicrhau bod modd cynnig cefnogaeth hanfodol a chadw pawb mor ddiogel ag sydd… Darllenwch mwy

Hafal statement on coronavirus (Covid-19)

We would like to reassure our service users across Wales that we have put in place local and national plans to manage the impact of coronavirus on our services, ensuring vital support is maintained while also keeping everyone as safe as… Darllenwch mwy

Hafal yn lansio grŵp pêl-droed ffantastig newydd!

Llun: Enillwyr cystadleuaeth pêl-droed Hafal Up4It yng Nghlwb Pêl-droed Dinas Caerdydd ym Mai 2019 er mwyn dathlu’r fuddugoliaeth gyda’r Llysgennad Pobl Ifanc Lloyd Ashley. Mae Hafal Gwent wedi trefnu grŵp pêl-droed newydd ffantastig sydd wedi ei leoli yng Nghanolfan Chwaraeon… Darllenwch mwy