‘Cymryd Camau i Ddarganfod’ – Tîm YGmS yn cerdded yn rhithwir ar hyd arfordir y DU!

Roedd Tîm Ymyrraeth Gynnar mewn Seicosis (YGmS) Hafal Gwent wedi cynllunio haf yn llawn gweithgareddau therapi antur gyda’r bobl ifanc y maent yn cefnogi, ond yn sgil y pandemig Covid-19, cawsant eu gorfodi i ganslo eu cynlluniau.

Fel rhan o grwpiau Llywio Cenedlaethol YGmS, roedd y grŵp penderfynol wedi bwriadu ymuno gyda thimau ar draws Lloegr a Chymru i gymryd rhan mewn ‘taith antur’, gan hwylio  ar hyd arfordir y DU dros chwe wythnos, gyda defnyddwyr gwasanaeth yn chwarae rhan allweddol yn llywio’r llong.

Yn hytrach na gadael i’r pandemig i chwalu eu cynlluniau, mae Tîm Ymyrraeth Gynnar mewn Seicosis Hafal Gwent wedi trefnu ‘Cymryd Camau i Ddarganfod’ sydd yn arwain at dimau ar draws y DU i weithio gyda’i gilydd  i gerdded – yn rhithwir – ar hyd arfordir y DU yn Awst, Medi a Hydref.

Mae Improvement Cymru hefyd wedi bod yn gweithio yn agos gyda Hafal er mwyn trefnu’r daith gerdded a fydd yn golygu cerdded 23 miliwn o gamau a 11,073 milltir o gwmpas y DU.

Bydd aelodau amrywiol y tîm yn dewis nifer benodol o gamau neu ddarn o’r arfordir er mwyn ei gerdded, gan obeithio sicrhau eu bod yn cerdded y cyfanswm erbyn mis Hydref. Cyfri’r nifer o gamau yw’r gôl  ond y bwriad cyffredinol yw mynd i’r afael gyda’r her, gweithio fel tîm, cynnwys defnyddwyr gwasanaeth, ymarferwyr, teuluoedd a gofalwyr a chael hwyl wrth wneud hyn oll.

Mae modd cyfri’r camau drwy gyfrwng ystod o weithgareddau: cerdded o gwmpas y parc neu o gwmpas eich gardd. Mae unigolion hefyd yn medru chwarae pêl-droed, dawnsio, mynd i’r gamfa, dringo mynydd, neu os ydych yn lwcus, cerdded ar hyd arfordir!

Bydd yr her hon yn cychwyn ar 3ydd Awst a’r bwriad yw cwblhau’r her ar 29ain Hydref. Sicrhewch eich bod yn dilyn tudalennau cyfryngau cymdeithasol Hafal am y newyddion diweddaraf!

Bydd yr arian sydd yn cael ei gasglu yn cael ei rannu rhwng Hafal a’r holl dimau sydd yn cymryd rhan er mwyn cefnogi eu rhaglenni therapïau antur. Mae’r rhaglen therapi antur yn fenter sydd yn ceisio defnyddio adnoddau naturiol er mwyn cefnogi adferiad, lles corfforol a meddyliol ac yn caniatáu unigolion i ddatblygu sgiliau bywyd defnyddiol.

Mae modd i chi gyfrannu yma: https://uk.virginmoneygiving.com/fundraiser-display/showROFundraiserPage?userUrl=DavidJones414&pageUrl=1