Beth am wylio ein ‘vlogs’ a blogiau ar sut i ofalu am eich lles yn ystod y cyfnod clo?

Dros y misoedd diwethaf, mae ein Haelodau, staff a chefnogwyr wedi cyhoeddi cyfres o vlogs a blogiau er mwyn helpu cefnogi pawb i gadw’n iach – a hyd yn oed cael hwyl – yn ystod y cyfnod clo. Rhag ofn nad ydych wedi eu gweld ar y cyfryngau cymdeithasol, dyma rhai o’r fideos ar adnoddau gwych sydd yn cynnig syniadau ar sut i ofalu am eich lles.

Seren rygbi Cymru a Llysgennad Hafal Dafydd James sydd yn cynnig cyngor ar sut i gadw’n heini er mwyn cadw’n iachus:

Cadeirydd Hafal Mair Elliot sydd yn cynnig cyngor gwych ar sut i wneud eich cit argyfwng eich hun:

Rachel Ayriss o Hafal sydd yn esbonio sut i greu atgofion positif er mwyn gwella ein lles:

https://www.youtube.com/watch?v=fxVMukapBnE

Llywydd Gydol Oes Hafal Elin Jones sydd wedi ysgrifennu blogiau ynglŷn â sut y mae gofalwyr yn medru gofalu am eu lles yn ystod y cyfnod clo: https://www.hafal.org/cy/2020/04/elin-jones-gofal-dwys/

Jason Tatton o Hafal sy’n dangos i ni sut i jyglo:

Ymarferydd Adferiad Hafal, Kathy Orriss, sydd yn cyflwyno cwrs Rheoli Straen ac Ymlacio er mwyn lleihau gorbryder:

Bev, nyrs iechyd meddwl yn Ysbyty Gwynedd, sydd yn cyflwyno ymarferion ffantastig i bobl eu cwblhau tra eu bod adref:

Llysgennad Pobl Ifanc Hafal, Lloyd Ashley, sydd yn dangos y pum cam allweddol i ni wella ein hiechyd meddwl yn ystod y cyfnod clo:

Y cogydd sydd ar y teledu a ffrind Hafal, Lisa Fearn, yn dangos sut i bobi byns Ffrengig brioche! 😋

Rachel Ayriss sydd yn trafod sut y mae barddoniaeth yn medru gwella ein lles a lleihau gorbryder:

Am hwyl ac adnoddau defnyddiol, cofiwch ddilyn Hafal ar Twitter, Facebook, Instagram ac Youtube!