Gareth Jones yn cerdded 180 milltir er mwyn codi arian i Hafal

Bydd Gareth Jones yn cerdded Llwybr Clawdd Offa’r haf hwn er codi arian ar gyfer gwaith hanfodol Hafal ar draws Cymru.

Cyn dechrau ar ei daith 180 milltir, dywedodd  Gareth: “Roedd afiechyd meddwl wedi effeithio arnaf gryn dipyn pan fu farw ffrind da’r llynedd a sylwais yr effaith ddifäol yr oedd hyn wedi cael ar ei deulu a’i ffrindiau.

“Penderfynais herio fy hun i gerdded Llwybr Clawdd Offa, sef 180 milltir, nid yn unig er mwyn codi arian i Hafal ond hefyd  i amlygu’r gwaith pwysig y maent yn ei wneud yn helpu’r rhai hynny ag afiechyd meddwl difrifol a’u gofalwyr.”

Mae Gareth yn cerdded yr 180 milltir ar hyd y llwybr er gwaetha’r cyfyngiadau cymdeithasol ar hyn o bryd, ond os na fydd Gareth yn medru cerdded ar hyd Clawdd Offa, bydd dal yn cerdded yr un pellter yn lleol neu ar beiriant rhedeg.

DIOLCH O GALON a PHOB LWC gan holl Aelodau Hafal!

Er mwyn cefnogi ymdrech arwrol Gareth, cyfrannwch os gwelwch yn dda rhannwch ei dudalen JustGiving: www.justgiving.com/fundraising/gareth-jones233