Byddwch yn barod ar gyfer ‘Diwrnod Amser i Siarad’ 2020!

Mae ymgyrch ‘Diwrnod Amser i Siarad’ Amser i Newid Cymru i’w gynnal cyn hir, ac eleni, bydd yn cael ei gynnal ar ddydd Iau, 6ed Chwefror.   

Gydag un ym mhob pedwar ohonom yn profi problem iechyd meddwl mewn unrhyw flwyddyn, nid oes amser gwell i fod yn rhan o Amser i Newid Cymru. 

Mae cynnal mwy o sgyrsiau am iechyd meddwl yn mynd i helpu chwalu mythau a rhwystrau – yn rhoi diwedd ar arwahanrwydd, ymdeimlad o gywilydd a diffyg hunanwerth y mae llawer ohonom yn teimlo pan yn profi problem iechyd meddwl.  

Mae’r diwrnod yn cynnig cyfle i chi ychwanegu at y sgwrs ehangach a fydd yn cael ei chynnal ar y cyfryngau cymdeithasol, ar y teledu a mannau eraill.    

Yn ystod y Diwrnod Amser i Siarad eleni, mae Amser i Newid Cymru yn annog pawb i ystyried sut ydych yn medru codi ymwybyddiaeth, cynnig cyfleoedd a gwella dealltwriaeth pobl eraill o iechyd meddwl.  

Mae gemau, digwyddiadau cymdeithasol a gweithgareddau yn medru bod yn gyfleoedd ffantastig i ddechrau sgwrs iechyd meddwl mewn ffordd na sydd yn peri dychryn neu’n lletchwith. Mae syniadau am weithgareddau i’w gweld yma: https://www.time-to-change.org.uk/get-involved/get-involved-workplace/make-impact-your-workplace/mental-health-calendar/time-to-talk#toc-3

Amser i Newid Cymru yw’r ymgyrch genedlaethol gyntaf i geisio rhoi’r diwedd ar y stigma a’r gwrthwahaiaethu sydd yn wynebu pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl, ac yng Nghymru, mae’r gwaith yn cael ei arwain gan yr elusennau iechyd meddwl Hafal a MIND Cymru. Am fwy o wybodaeth, ewch i: https://www.timetochangewales.org.uk/en