Blog Jo: Llywodraeth newydd, camau newydd i ddiwygio’r Ddeddf Iechyd Meddwl?

Yn Rhagfyr 2019, roeddwn wedi cyhoeddi Cyfraith Jo: fy nghynllun i ddisodli Deddf Iechyd Meddwl 1983 a oedd yn seiliedig ar sgyrsiau gyda mwy na 100 o ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr ar draws Cymru – gan gynnwys adborth gwych gennych chi ar y cyfryngau cymdeithasol mewn ymateb i’m Blog.

Ers cyhoeddi Blog Jo, the mae’r tirwedd gwleidyddol wedi newid rhywfaint! Mae Llywodraeth newydd gennym sydd wedi addo cyflwyno newidiadau yn y DU – ac nid oes esgus ganddynt i beidio mynd i’r afael gyda materion allweddol gan fod mwyafrif sylweddol ganddynt.   

Fel i chi gofio – yn 2018, roedd y Llywodraeth DU flaenorol wedi comisiynu Adolygiad Annibynnol er mwyn ystyried sut i wella’r Ddeddf Iechyd Meddwl. Roedd yr Adroddiad wedi cyhoeddi ei adroddiad yn Rhagfyr 2018, ac roedd y Llywodraeth wedi addo mabwysiadu rhai o’r  argymhellion.

Roedd yna ymrwymiad i ddiwygio’r Ddeddf Iechyd Meddwl yn Araith y Frenhines ar y 19eg o Ragfyr ac roedd yna feysydd eraill yng nghynlluniau’r Llywodraeth a oedd yn berthnasol hefyd …

> Roedd y Llywodraeth wedi cyhoeddi bod  Comisiwn Cyfansoddiad, Democratiaeth a Hawliau i’w sefydlu– os yw “Hawliau” yn golygu rhyddid dinasyddion, yna mae hyn yn gyfle i herio sut y mae’r gyfraith yn cael ei ddefnyddio er mwyn cadw pobl sydd ag afiechyd meddwl mewn amgylchedd sydd o safon isel ac yn eu hisraddio. 

> Roedd Araith y Frenhines hefyd yn cynnwys sefydlu Comisiwn Brenhinol er mwyn adolygu a gwella effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd y broses cyfiawnder troseddol – efallai y bydd hyn yn cynnig cyfle i wyntyllu sut y mae’r gyfraith yn cael ei ddefnyddio er mwyn cosbi pobl sydd wedi eu heffeithio gan salwch mor ddifrifol fel nad oes modd iddynt fod yn gyfrifol am eu gweithredoedd – yn hytrach na defnyddio’r maen prawf  o ddiogelwch er mwyn cadw’r rhai hynny sydd yn peri risg sylweddol dan glo mewn modd dynol.   

Rhaid i ni ymgysylltu gyda’r ddau Gomisiwn ar ran pobl yng Nghymru sydd wedi eu heffeithio gan y Ddeddf Iechyd Meddwl – ynghyd ag ymgysylltu gyda’r ddeddfwriaeth er mwyn diwygio’r Ddeddf pan fydd yna gyfle.

Ond ni allwn laesu dwylo a gobeithio am y gorau yn ystod y flwyddyn sydd i ddod, byddaf yn esbonio sut y mae modd i chi ymuno gyda ni er mwyn ymgyrchu i newid y Ddeddf Iechyd Meddwl!

CEFNDIR BLOG JO

Mae Jo Roberts yn ymgyrchydd iechyd meddwl sydd wedi derbyn gwasanaethau fel rhan o’r Ddeddf Iechyd Meddwl – ac mae dal wedi ei heffeithio gan y ddeddf heddiw. Yn y gorffennol, mae wedi derbyn triniaeth orfodol; roedd ychydig o’r driniaeth honno yn hynod annymunol  ac wedi ei dychryn. Mae’n ymgyrchu am Ddeddf Iechyd Meddwl flaengar sydd yn addas i’r Unfed Ganrif ar Hugain – sef Deddf sydd yn rhoi bargen deg i gleifion a  gofalwyr yng Nghymru a thu hwnt. Darllenwch mwy…