Newyddion Posts from : 2020

Blog Jo: Busnes anorffenedig

Yng Ngorffennaf 2019 (mae hynny’n teimlo sbel fach yn ôl erbyn hyn!), roeddwn wedi cyhoeddi darn ar ganllawiau drafft y Cyngor Dedfrydu ar ddedfrydu troseddwyr ag anhwylderau meddwl. Wel, maent wedi cyhoeddi’r fersiwn derfynol a bydd yn dod i rym… Darllenwch mwy

Jo’s Blog: Unfinished Business

In July 2019 (what a long time ago that feels now!) I wrote a post on the Sentencing Council’s draft guidance on sentencing offenders with mental disorders. Well, they’ve published it in its final approved version and it will come… Darllenwch mwy