Newyddion Posts from : 2020

Blog Jo: Fy Neges o Obaith

Un o’r problemau gydag ysgrifennu Blog ar anghyfiawnder mawr  fel y Dddeddf Iechyd Meddwl yw bod pobl eraill yn medru camgymryd eich bod yn rhywun sydd yn ddiflas drwy’r amser, na sydd yn gweld llawer o ddaioni yn y byd…. Darllenwch mwy

Jo’s Blog: My Message of Hope

One of the problems about writing a Blog on a great injustice like the Mental Health Act is that you can easily be mistaken for somebody who is miserable all the time and doesn’t see much good in the world…. Darllenwch mwy