Hafal Ceredigion yn derbyn rhodd hael yn dilyn taith feicio’r Cyfrifiad

Ch- Dd Mari Turner, Maer Aberystwyth; Ian Bell, Dirprwy Ystadegydd Cenedlaethol ar gyfer Poblogaeth a Pholisi Cyhoeddus yn yr ONS; Wayne Hurley, Rheolwr Gwasanaethau Ceredigion, and Gareth Evans, Defnyddiwr Gwasanaeth, Hafal Ceredigion

Roedd Hafal Ceredigion wedi derbyn rhodd o £525 gan Ian Bell o’r tîm Cyfrifiad a oedd wedi cymryd rhan yn ddiweddar mewn taith feicio elusennol.    

Ian yw’r Dirprwy Ystadegydd Cenedlaethol ar gyfer Poblogaeth a Pholisi Cyhoeddus yn  yr  ONS ac aeth i’r afael gyda’r her o seiclo pellter anhygoel o 500 milltir o  Carlisle i Geredigion ac i London Hackney a Tower Hamlets, gan gasglu arian ar gyfer pedair elusen  a ddewiswyd gan feiri a chynghorwyr yr ardaloedd hynny. 

Hoffwn ddweud diolch o galon i Faer Aberystwyth, y Cyngh. Mari Turner, am ddewis Hafal fel yr elusen i dderbyn yr arian – ac i Ian am ei ymdrechion arwrol yn codi arian!