Newyddion Posts from : Rhagfyr2019

Gofalwch ar ôl eich hun y Nadolig hwn!

Mae Nadolig yn medru bod yn gyfnod heriol iawn a’n ychwanegu at y straen yr ydym yn wynebu ac mae’n medru bod yn anoddach fyth i’r rhai hynny ohonom sydd ag afiechyd meddwl. Darllenwch y cyngor ardderchog yma ar sut… Darllenwch mwy

Keep well this Christmas!

Christmas can be a lonely or stressful time – and it can be even harder for those of us with mental ill-health. Check out these excellent tips on maintaining mental health over the Christmas period from the Mental Health Foundation:… Darllenwch mwy

Ymateb Hafal i ganlyniad Etholiad Cyffredinol 2019

Wrth wneud sylw ar ganlyniad Etholiad Cyffredinol  2019, dywedodd Prif Weithredwr Hafal Alun Thomas: “Roedd y Ceidwadwyr wedi ymrwymo i ddiwygio’r Ddeddf Iechyd Meddwl yn ystod eu term diwethaf yn y llywodraeth ac mae angen iddynt gadw at yr addewid… Darllenwch mwy

Hafal response to the General Election 2019 result

Commenting on the 2019 General Election result, Alun Thomas, Hafal’s Chief Executive, said: “The Conservatives committed to reform the Mental Health Act in their previous term of government and they need to honour this in their next term in office…. Darllenwch mwy

Hafal ‘Am Y Gorau’ awards 2019

Congratulations to all the winners of the 2019 Hafal Am y Gorau staff recognition awards! The Am y Gorau awards were held during Hafal’s Staff Conference at the Liberty Stadium on Thursday 12th December and recognise excellence, best practice and… Darllenwch mwy