Llysgennad Addewid Hafal Dafydd James yn trafod ei brofiad o broblemau iechyd meddwl yn nghinio SBBC

Ar ddydd Iau, 17eg Hydref, roedd Clwb Busnes Bae Abertawe (SBCB) wedi cynnal cinio gyda Llysgennad  Addewid Hafal, Dafydd James, ym Mharc y Scarlets yn Llanelli.

Yn y cinio, roedd Dafydd –  cyn seren rygbi gyda Chymru a Llewod Prydain – wedi siarad am ei brofiadau o afiechyd meddwl a’r pethau gwych y mae wedi eu cyflawni mewn gyrfa hynod lwyddiannus.  

Roedd Dafydd wedi amlygu’r rôl y mae cyflogwyr a chydweithwyr yn medru chwarae yn cefnogi cydweithwyr sydd â phroblemau iechyd meddwl, a’n sicrhau bod y rhai hynny sydd yn profi’r fath faterion yn cael eu trin yn gyflym.    

Roedd y cinio yn gyfle gwch i gyflogwyr i rwydweithio ag aelodau eraill o’r gymuned fusnes ar draws rhanbarth Bae Abertawe tra hefyd yn trafod y pwysigrwydd cynyddol o iechyd meddwl yn y gweithle.    

Mae Dafydd wedi derbyn adborth gwych yn dilyn ei anerchiad ysbrydoledig yn y digwyddiad – mae’n wych i weld ein Llysgennad yn chwalu stigma afiechyd meddwl ac yn hyrwyddo cefnogaeth well yn y gweithle!

Am fwy o wybodaeth am Addewid Hafal, ewch i: https://www.hafal.org/promise/