Fideo: Elin Jones yn trafod ei chyfnod fel Cadeirydd a’i rôl newydd fel Llywydd Gydol Oes

Isod, mae Elin Jones yn trafod sut y mae wedi mwynhau ei rôl fel Cadeirydd Hafal am ddeng mlynedd a’r hyn y mae’n fwyaf balch ohono. Mae Elin hefyd yn siarad am faint y mae’n disgwyl ymlaen at ei rôl newydd fel Llywydd Gydol Oes  Hafal – a sut y bydd hi yno drwy’r amser i helpu  Hafal!