E.U.B. yn darllen Blog Jo?

Post blog gan Jo Roberts

Roedd pawb ohonoch wedi gwrando ar Araith y frenhines ddydd Llun ‘do?  

Wel, rhag ofn nad oeddech wedi gwrando ar yr araith, rwyf yn medru cyhoeddi y bydd Llywodraeth y DU yn gweithio i ddiwygio Deddf Iechyd Meddwl  1983 – rhywbeth yr wyf wedi bod yn ymgyrchu o’i blaid yn y Blog yma.   

Ond cyn i chi ddechrau cyffroi, mae angen cofio dau beth pwysig iawn sy’n cynnig dos o realiti …

  • Efallai y bydd Araith y Frenhines yn cael ei hystyried  cyn hir fel rhywbeth “na sydd ei hangen” os bydd Etholiad Cyffredinol yn cael ei alw

Felly, a ddylem gymryd unrhyw sylw o’r hyn sydd wedi digwydd? Yn sicr! Rhaid i ni ymladd hyd yn oed yn fwy er mwyn cyfathrebu’r neges fod hon yn ddeddf iechyd meddwl  sydd wedi dyddio. Ac mae Etholiad Cyffredinol a Senedd newydd yn cyflwyno cyfle i ni siarad a chael ein clywed – hyd yn oed os oes rhaid i ni gystadlu gyda (sibrydwch y gair) Brexit.

Felly, mae syniad gennyf…

Yn seiliedig ar yr adborth ffantastig a dderbyniwyd gan ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr ers 2018, rwyf yn bwriadu cyhoeddi fy syniadau yn Cyfraith Jo – fy nghynllun  i ddisodli Deddf Iechyd Meddwl 1983.

Nawr, rwyf am sicrhau bod Cyfraith Jo yn seiliedig ar yr hyn y mae defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn dymuno, ac felly, rwyf am  brofi’r syniadau yma rhwng nawr a mis Rhagfyr. 

Er mwyn rhoi cychwyn ar bethau, rwyf am glywed eich barn am y syniadau yma am gyfraith iechyd meddwl sydd wedi deillio o’r bobl tra fy mod wedi bod yn cyhoeddi fy Mlog:-

  • Eglurwch beth yw pwrpas gorfodaeth: dylai olygu cadw pobl yn ddiogel – dim mwy, dim llai  
  • Rhowch yr hawl i gleifion i dderbyn gofal a thriniaeth cyn bod angen gorfodaeth   
  • Rhowch hawliau i gleifion o ran parch, cyfrinachedd a dewis pan eu bod yn cael eu cadw yn erbyn eu hewyllys   
  • Sicrhewch fod teuluoedd a gofalwyr yn chwarae rhan o’r dechrau  
  • Gosodwch dargedau cyfreithiol er mwyn lleihau’r defnydd o orfodaeth   
  • Diwygiwch y gyfraith droseddol o ran y rhai sydd ag afiechyd meddwl fel mai’r diogelwch yw’r ffocws yn hytrach na bai a chosb  

 Mae Hafal wedi cytuno i neilltuo amser yn y gweithdai yn y Diwrnodau Aelodau yn Ne Cymru  (25 Hydref) a Gogledd Cymru (14 Tachwedd) er mwyn trafod fy syniadau am ddiwygio’r gyfraith – os ydych yn Aelod, yna cofrestrwch eich lle!

Ond peidiwch â phoeni os nad ydych yn medru mynychu’r digwyddiadau yma – rydych yn medru rhannu eich syniadau gyda mi drwy ysgrifennu ataf: josblog@hafal.org

Ac rwyf yn mynd i ofyn am farn eraill am y syniadau drwy gyfrwng holiaduron byr ar y cyfryngau cymdeithasol –  gwyliwch y gofod hwn…

Blog Jo