Enwebu Hafal ar gyfer Buddsoddwyr mewn Pobl

Mae Hafal ar y rhestr fer ar gyfer gwobr Buddsoddwyr mewn Pobl (BmP). Mae’r BmP wedi bod yn cydnabod arfer gorau ac ardderchowgrwydd yn rheoli pobl dros y 28 mlynedd ddiwethaf.      

Wedi ei enwebu fel Cyflogwyr y Flwyddyn yn y categori Arian (mwy na 250 o weithwyr), mae  Hafal ar y rhestr fer gyda nifer o gyflogwyr sydd wedi rhagori dros y flwyddyn yn rheoli pobl ac yn sicrhau achrediad. 

Yn 2019, roedd Hafal wedi cadw gafael ar wobr arian BmP yn dilyn gwerthusiad manwl yn gynharach yn y flwyddyn – ac o ganlyniad yn ymuno gyda  Nightingale Hammerson Trustee Company Limited, MHA MacIntyre Hudson a Henderson Wholesale fel y pedwar terfynol yn y categori Arian (mwy na 250 o gyflogwyr).

Wrth siarad am yr enwebiad, dywedodd Cyfarwyddwr Pobl, Cynllunio a Pherfformiad Hafal,  Nia Murphy:

“Rydym wrth ein bodd ein bod wedi ein henwebu fel Cyflogwyr y Flwyddyn yng ngwobrwyon BmP 2019.

“Wrth i’r mudiad ehangu, rydym yn ceisio sicrhau ein bod yn gwneud Hafal yn le dymunol i weithio ac rydym wrth ein bodd yn derbyn y fath adborth da ar ôl y gwerthusiad eleni.”

Mae’r Gwobrwyon BmP 2019 yn cael eu cynnal ar 19eg Tachwedd yn Old Billingsgate, Llundain ac yn cydnabod y bobl a’r mudiadau anhygoel sydd yn darparu gweithle ardderchog, ac yn dathlu’r rhai sydd yn sicrhau ardderchowgrwydd ac yn gosod pobl yn gyntaf.  

Am fwy o wybodaeth am y gwobrwyon BmP, ewch i: https://www.eventbrite.co.uk/e/the-investors-in-people-awards-2019-tickets-64662986734