Ar eich marciau: digwyddiad ‘Caffael ar y Corfforol!’ 2019 Hafal i’w gynnal yn Abertawe wythnos nesaf!

Bydd defnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl a gofalwyr yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn amryw o ddigwyddiadau chwaraeon trac a maes yn nigwyddiad ‘Caffael ar y Corfforol!’ De Cymru, sydd i’w gynnal gan Hafal yng Nghanolfan Chwaraeon Prifysgol Abertawe, ar ddydd Iau, 5 Medi 2019 rhwng 10:30am a 3:30pm.

Bydd y digwyddiad yn denu mwy na 300 o ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr o  holl ardaloedd De Cymru ac yn rhoi’r cyfle iddynt i roi cynnig ar amryw o chwaraeon a gweithgareddau gan gynnwys:-

 • 100m
 • Ras wy a llwy
 • Rasio ceffylau
 • Ras gyfenwid
 • Gwaywffon
 • Boules
 • Ciciau o’r smotyn
 • Tenis bwrdd
 • Bikeability
 • Taflu pwysau
 • Naid hir
 • Naid uchel
 • Tynnu rhaff
 • Tai Chi
 • Cerdded Nordig

…neu Ewch amdani gyda SMWDDI iachus

Bydd y gwesteion yn cynnwys Llysgennad Hafal a chwedl rygbi Cymru, Dafydd James, ynghyd ag aelodau o dîm rygbi’r Gweilch.

Bydd nifer o fudiadau yn y digwyddiad yn darparu gwybodaeth a stondinau yn cynnig cyngor  gan gynnwys:-

 • Y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl
 • Yfed Doeth – Heneiddio’n Dda
 • Bikeability
 • Cadw’n Ddiogel Cymru
 • Strôc Cymru  
 • Prifysgol Abertawe (Swansea University)
 • Include
 • Cyfle Cymru
 • Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl Cynradd Abertawe
 • Gwasanaeth Achub Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru
 • Remploy
 • Alabare Wales Homes for Veterans

Mae’r digwyddiad ‘Caffael ar y Corfforol’ wedi ei ddylunio i ychwanegu at y cymorth sydd yn  cael ei ddarparu i gleientiaid a gofalwyr fel rhan o wasanaethau lleol Hafal er mwyn eu helpu i wneud cynnydd ym meysydd iechyd corfforol a lles eu Cynlluniau Adferiad.

Yn ogystal â rhoi cynnig ar rai gweithgareddau corfforol llawn hwyl, bydd unigolion hefyd yn cael y cyfle i dderbyn gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd ynglŷn â sut y mae modd iddynt gymryd camau bychain er mwyn cynnal iechyd da drwy fwyta’n fwy iachus, gwneud mwy o weithgareddau corfforol a chael archwiliadau iechyd cyson.

Dywedodd Prif Weithredwr Hafal Alun Thomas: “Mae’r digwyddiad ‘Caffael ar y Corfforol!’ yn hynod boblogaidd gan ei fod yn llawn egni a’n llawn hwyl. Mae pobl  yn medru cael gafael ar wybodaeth a chyngor ynglŷn â sut y mae modd iddynt wella eu hiechyd corfforol, ynghyd â chwrdd ag amryw o bobl newydd, a chymryd rhan wrth gwrs, mewn nifer o chwaraeon a gweithgareddau. Y peth gorau am y diwrnod yw bod unrhyw un yn medru cymryd rhan – nid oes rhaid i chi fod yn athletwr, dim ond bod yn hapus i roi cynnig ar bethau!”