Apêl elusennol y Maer yn casglu mwy na £8,000 i Hafal!

Mae cyn-Faer mwyaf diweddar Castell-nedd Port Talbot, y Cynghorydd Dennis Keogh, wedi casglu mwy na £8,000 i Hafal yn ystod ei flwyddyn yn y swydd yn 2018/19.

Roedd y Cyngh. Keogh wedi dewis cefnogi’r elusen iechyd meddwl  Hafal a Chyfeillion Tŷ Seren (Tomms Care), sydd yn gweithio ag oedolion ifanc gyda Chyflwr Sbectrwm Awtistig.  

Ym Mharlwr y Maer yn y Ganolfan Ddinesig ym Mhort Talbot ar ddydd Iau, 22ain Awst, roedd y Cyngh. Keogh wedi cyflwyno siec am £8,036.89 yr un i’r ddwy elusen (swm cyfartal i’r ddwy elusen) i’w helpu gyda’u gwaith gwerthfawr yn y gymuned.   

Roedd rheolwr gyfarwyddwr Cyfeillion Tŷ Seren, Carol Williams, a chyfarwyddwr yr elusen, Marc Williams a Chyfarwyddwr Pobl, Perfformiad a Chynllunio Hafal, Nia Murphy, yno i dderbyn y sieciau.

Mae Hafal yn helpu pobl ag afiechyd meddwl difrifol a’u teuluoedd  i weithio tuag at adferiad. Mae Rhaglen Adferiad yr elusen yn ceisio ymrymuso cleientiaid i gymryd rheolaeth o’u bywydau er mwyn sicrhau adferiad.    

Dywedodd Nia Murphy: “Nid yw hyn yn ymwneud gyda meddyginiaeth neu therapïau  – mae’r elusen yn credu fod iechyd meddwl wedi ei adeiladu ar sylfeini ehangach fel cyflogaeth, perthnasau, a bywyd yn y cartref. Mae  Hafal yn annog pobl i fabwysiadu dull ‘person cyfan’ er mwyn symud ymlaen.”

Ychwanegodd fod cynnwys Hafal yn elusennau’r Cyngh. Keogh wedi helpu codi proffil y mudiad yng Nghastell-nedd Port Talbot a dywedodd y byddai’r arian a gasglwyd yn cael ei ddefnyddio yn lleol, yn enwedig o ran datblygu gwasanaethau yn ardal  Taibach.

Dywedodd y Cynghorydd Keogh: “Rwyf i a’m gwraig Christine yn falch iawn ein bod wedi casglu tua £16,ar gyfer yr elusennau pwysig yma. Rydym yn falch ein bod wedi medru helpu pobl sydd yn gwneud gwaith gwych ar ran pobl sydd â chyflyrau heriol iawn.”