Newyddion Posts from : Medi2019

Enwebu Hafal ar gyfer Buddsoddwyr mewn Pobl

Mae Hafal ar y rhestr fer ar gyfer gwobr Buddsoddwyr mewn Pobl (BmP). Mae’r BmP wedi bod yn cydnabod arfer gorau ac ardderchowgrwydd yn rheoli pobl dros y 28 mlynedd ddiwethaf.       Wedi ei enwebu fel Cyflogwyr y Flwyddyn yn… Darllenwch mwy

Hafal nominated for Investors in People award

Hafal has been shortlisted for an Investors in People (IIP) award. The IIP has been recognising best practice and excellence in people management for the past 28 years.    Nominated for Employer of the Year in the Silver (over 250… Darllenwch mwy

BLOG JO: CEFNOGWCH YR HEDDLU I’N CEFNOGI NI!

Yn y  post  yma, rwyf am siarad ynglŷn â’r ffordd y mae’r Ddeddf Iechyd Meddwl yn gweithio ar lefel ymarferol – ac yn benodol am gyfraniad Hafal i stori’r BBC a oedd yn ymwneud gyda phlismona ac iechyd meddwl. Mae’r… Darllenwch mwy