Newyddion Posts from : Awst2019

Cyhoeddi Elin Jones fel Llywydd Gydol Oes Hafal

Yr elusen Gymreig Hafal yn cyhoeddi Elin Jones fel ei Llywydd Gydol Oes. Mae Elin wedi bod yn Gadeirydd Hafal am ddegawd (2009-2019) ac yn trosglwyddo ‘morthwyl y cadeirydd’ i’r ymgyrchydd amlwg ym maes iechyd meddal ac awtistiaeth,  Mair Elliott,… Darllenwch mwy

Elin Jones announced as Hafal’s Life President

Welsh charity Hafal has announced that Elin Jones will become its Life President. Elin has been Chair of Hafal for a decade (2009-2019) and hands over the ‘chair’s gavel’ to prominent mental health and autism campaigner Mair Elliott in September…. Darllenwch mwy