Newyddion Posts from : Gorffennaf2019

Combat loneliness with a coffee, the Ospreys and Hafal!

Hafal, Wales’ leading organisation supporting individuals recovering from mental health issues and their families, has teamed up with Ospreys stars Lloyd Ashley and Scott Otten to host a free ‘coffee and biscuits’ session at the region’s training ground in Llandarcy… Darllenwch mwy

BLOG JO: HEN BRYD YMATAL RHAG BEIO ERAILL

Mae Fy Mlog yn ymwneud yn bennaf gyda diwygio’r Ddeddf Iechyd Meddwl, ond roeddwn wedi sôn yn fy mlog diwethaf fod y Cyngor Dedfrydu wedi cyhoeddi canllaw newydd arfaethedig ar gyfer dedfrydu troseddwyr gyda chyflyrau iechyd meddwl. Hoffwn drafod hyn… Darllenwch mwy

JO’S BLOG: TIME TO END THE BLAME GAME

My Blog is mainly about reform of the Mental Health Act but I mentioned in my last blog postthat the Sentencing Council has published proposed new guidance for sentencing offenders with mental health conditions. I’d like to talk more about… Darllenwch mwy