Ymdrechion Codi Arian ffantastig Llysgennad yr Addewid, Dafydd James, ar ran Hafal!

Mae Llysgennad Addewid Hafal, Dafydd James, yn codi arian i Hafal drwy gymryd rhan yn Hanner Marathon Caerdydd ym mis Hydref.   

Mae’r cyn-chwaraewr rygbi dros Gymru a Llewod Prydain wedi dechrau rôl newydd yn ddiweddar fel Llysgennad Addewid Hafal. Yn ei rôl, bydd yn hyrwyddo Addewid Hafal, sef ‘nad oes angen i neb yng Nghymru fod ar ben ei hun’ –  cliciwch yma er mwyn gwylio Dafydd yn trafod yr ymgyrch i fynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd.   

Ar 6ed Hydref 2019, bydd Dafydd, ynghyd â staff Hafal staff, Declan Terry, Dave Vice, Jack Martin, Cathy Snell a’r ymgyrchydd iechyd meddwl, Mark Williams, yn rhedeg 13.1 milltir er mwyn casglu arian i   Hafal.

Bydd y tîm hefyd yn cymryd rhan mewn gweithgareddau codi arian cyn y ras fawr, gan gynnwys taith feicio noddedig mewn archfarchnad! Sicrhewch eich bod yn cadw golwg am fwy o fanylion ar dudalennau  Hafal Twitter a Facebook.

Mae Dafydd wedi creu tudalen JustGiving i bobl i gyfrannu i Hafal. Ewch os gwelwch yn dda i: www.justgiving.com/fundraising/dafydd-james4.