Newyddion Posts from : Mehefin2019

BLOG JO: RHOWCH NODDFA I NI, NID CELL!

Yn fy mlog diweddaraf am ddiwygio’r Ddeddf Iechyd Meddwl, rwyf am drafod sut y mae’r heddlu yn delio gyda’r sawl sydd yn profi argyfwng.    Mae gennyf brofiad personol o ddod i gysylltiad gyda’r heddlu pan oeddwn yn sâl ac… Darllenwch mwy