Cyhoeddi’r seren rygbi Dafydd James fel Llysgennad Addewid Hafal

Mae Dafydd James yn gyn-chwaraewr rygbi rhyngwladol dros Gymru sydd hefyd wedi bod ar daith gyda’r Llewod Prydeinig a Gwyddelig.

Yn ddiweddar, roedd Dafydd wedi siarad yn gyhoeddus am ei drafferthion gydag iechyd meddwl wedi iddo ymddeol o’r gêm. Mae ganddo brofiad o deimlo’n unig ac ynysig ac mae am sicrhau nad yw neb yn canfod ei hun yn y fath sefyllfa heb unrhyw gefnogaeth.

Felly, rydym wrth ein bodd yn cyhoeddi fod Dafydd wedi dod yn Llysgennad Addewid ar ran yr elusen Gymreig  Hafal!

Addewid Hafal yw y bydd pob un person sydd yn ei grŵp o gleientiaid, ac yn gofyn am help gan yr Elusen, yn derbyn cyswllt cyfeillgar a pharhaus drwy aelodaeth o Hafal a thrwy’r gymuned ar-lein  Clic, ar e-bost, y cyfryngau cymdeithasol, ar y ffôn neu mewn person.

Bydd Dafydd yn arwain ymgyrch drwy gydol Haf 2019 er mwyn codi ymwybyddiaeth o Addewid  Hafal ar draws y 22 sir yng Nghymru, gan sicrhau bod pobl sydd yn  profi unigrwydd ac arwahanrwydd yn gwybod nad ydynt ar ben eu hunain.

Dywedodd Dafydd: “Roedd yn anodd rhannu fy mhroblemau iechyd meddwl yn gyhoeddus, ond mae’r ymateb wedi bod yn ffantastig. Rwyf wedi derbyn cymaint o gefnogaeth gan y cyhoedd yng Nghymru am siarad yn onest am fy nhrafferthion. Mae wedi bod yn anhygoel!

“Nawr fy mod wedi siarad am fy mhrofiadau yn agored, fy nod yw helpu eraill mewn sefyllfa debyg. Os wyf yn medru achub un person, wel dyma fy ngalwedigaeth.

“Gan fy mod yn siarad yn agored am faterion iechyd meddwl, roeddwn wedi cysylltu gyda’r elusen iechyd meddwl Gymreig,  Hafal. Roeddwn wedi dechrau siarad gan ganfod mwy am yr hyn y mae’r Elusen yn ei wneud ar hyd a lled Cymru.

“Wrth i ni siarad, roeddwn yn teimlo fy mod yn cael fy nghefnogi gyda’m trafferthion – ac roeddwn yn deall yn well yr hyn y mae Hafal yn gwneud ar ran pobl sydd wedi eu heffeithio gan broblemau iechyd meddwl.

“Roedd gen i ddiddordeb penodol yn y gwaith y mae Hafal yn ei wneud ar unigrwydd ac arwahanrwydd. Mae gen i brofiad o deimlo yn unig ac ynysig ac roeddwn am sicrhau nad oes neb arall mewn sefyllfa debyg i fi a’n teimlo nad ydynt yn cael eu cefnogi.”

Uchod: Dafydd gydag aelodau o Dîm Rygbi Cenedlaethol Cymru,  Hannah Jones a Kelsey Jones

Bydd ymgyrch 2019 ynn codi ymwybyddiaeth o wasanaeth “Addewid” hanfodol Hafal ac yn cynnwys lansiad yn Stadiwm y Principality cyn bod 22 digwyddiad sirol yn cael eu cynnal ar draws Cymru. Dilynwch dudalennau  Facebook a Twitter Hafal am y newyddion diweddaraf!