Newyddion Posts from : Rhagfyr2018

Gofalwch ar ôl eich hun y Nadolig hwn!

Mae Nadolig yn medru bod yn gyfnod heriol iawn a’n ychwanegu at y straen yr ydym yn wynebu ac mae’n medru bod yn anoddach fyth i’r rhai hynny ohonom sydd ag afiechyd meddwl. Darllenwch y cyngor ardderchog yma ar sut… Darllenwch mwy

Llythyr agored Hafal i’r Prif Weinidog newydd

Mae Prif Weithredwr yr elusen iechyd meddwl Gymreig, Hafal, Alun Thomas, wedi ysgrifennu llythyr at Brif Weinidog newydd  Cymru, Mark Drakeford, a hynny ar ran 1600 o Aelodau Hafal.   Mae’r llythyr yn croesawu Mr Drakeford i’w rôl newydd ac… Darllenwch mwy