Darllenwch farn Hafal ar ddyfodol iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru

Cymru Iachach yw cynllun hirdymor Llywodraeth Cymru ar gyfer gwasanaethau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru. Mae’n amlinellu gweledigaeth o ‘ddull system gyfan tuag at iechyd a gofal cymdeithasol’ sydd yn ffocysu ar iechyd a lles ac atal salwch corfforol a meddyliol.

Dyma’r tro cyntaf y mae Llywodraeth Cymru wedi amlinellu cynllun a rennir ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol. Mae’r cynllun yn ffocysu ar ‘ddarparu gwasanaethau ar y cyd, mewn lleoliadau cymunedol’, a’r nod yw creu ‘newid o ofal iechyd sydd yn ffocysu ar drin pobl pan eu bod yn sâl i un sydd yn darparu gwasanaethau sydd yn cefnogi pobl i barhau’n iach, arwain bywydau iachach a byw yn annibynnol cyn hired ag sydd yn bosib.’

Ond mae Hafal wedi ystyried y cynllun ac yn credu ei fod yn methu dangos sut y byddai pethau yn newid er budd y defnyddwyr gwasanaeth unigol; rydym hefyd yn pryderi mai gweithwyr proffesiynol o’r tu mewn sydd yn arwain y ffordd wrth ganfod ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau – nid yw hyn o reidrwydd yn beth gwael ond ni ddylid blaenoriaethu hyn dros wrando ar ddefnyddwyr a’u teuluoedd, ac yn sicr, nid yw’n gyfystyr â’r “chwyldro” sydd yn cael ei honni.

Gweler barn Hafal yn llawn yma: hafal.org/cy/gwybodaeth-am-cymru-iachach/