Newyddion Posts from : Ionawr2018

Trawsnewid fan wersylla glasurol Hafal!

“Blwyddyn Newydd, Gweddnewidiad!” Os ydych  yn meddwl pam nad ydych wedi gweld fan wersylla Hafal yn ddiweddar, rydym yn falch o ddweud mai’r rheswm am hyn yw ei bod yn cael ei hailwampio – tu mewn a thu allan. Rydym… Darllenwch mwy