Dechrau gwych i’n partneriaeth gyda Grŵp Bancio Lloyds

Ar 16 Ionawr, roedd Mental Health UK, sydd yn dwyn ynghyd Mental Illness, Hafal, Support in Mind Scotland, a Mindwise, wedi lansio partneriaeth dwy flynedd gyda Grŵp Bancio Lloyds yn dilyn plediais ymhlith staff y banc.  Gyda’n gilydd, rydym yn anelu i hyrwyddo ymwybyddiaeth o’r cysylltiad rhwng iechyd meddwl a phroblemau ariannol, gan annog trafodaethau rhwng cwsmeriaid a chydweithwyr y Grŵp, a’n casglu o leiaf  £2million y flwyddyn. Bydd cydweithwyr Grŵp Bancio Lloyds yn casglu arian er mwyn creu Gwasanaeth Cyngor Iechyd Meddwl ac Arian a fydd yn cynnig cefnogaeth i bobl sydd yn profi trafferthion iechyd ac ariannol.

Yn sgil eu hymrwymiad a’u brwdfrydedd, mae cydweithwyr eisoes wedi casglu’r £1 miliwn cyntaf tuag at eu targed. Ar draws y DU, maent wedi trefnu diwrnodau gwisgo’n anffurfiol, gwerthu cacennau, dawnsfeydd a chyngherddau, ac ymgymryd â heriau corfforol er mwyn dringo, rhedeg a seiclo i gasglu arian. Mae’r bartneriaeth hefyd yn cynnwys casglu arian: roedd 379 o gydweithwyr wedi dod ynghyd er mwyn torri record y byd, Guinness World Record, ar gyfer y ddelwedd fwyaf o geg ddynol, yn cynrychioli pa mor bwysig yw hi i drafod iechyd meddwl.

Yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl (8-14 Mai), roedd cydweithwyr wedi gwirfoddoli mewn mwy na 40 o wasanaethau o gwmpas y DU, yn helpu gyda gweithgareddau megis garddio ac ailaddurno.  Dywedodd Hayley Aguilar Hernandez, Rheolwr Cynorthwyol Grŵp Bancio Lloyds Coventry, “Roedd gwirfoddoli yn Thistley Lodge yn Leamington Spa yn agoriad llygad ac yn werth chweil. Roedd yn ffantastig i gael y cyfle i ddangos cefnogaeth i’n partner elusen,  Mental Health UK, a defnyddio ein sgiliau er mwyn gwneud gwahaniaeth mewn cymunedau lleol.”

Ym mis Medi, bydd hwn yn mynd i’r lefel nesaf pan fydd cydweithwyr Grŵp Bancio Lloyds yn herio eu stamina corfforol a meddyliol fel rhan o’r Her Cadernid  (Fourtitude Challenge). Bydd pos yn herio’r meddwl ar y diwrnod cyntaf. Ar yr ail ddiwrnod, bydd timau ym mhob rhan o’r DU yn dringo eu mynyddoedd uchaf, ac ar y trydydd diwrnod, bydd pawb yn dod ynghyd yn y Peak District ar gyfer her seiclo 100 milltir. Bydd yr her yn cyrraedd uchafbwynt gyda hanner marathon ar y pedwerydd diwrnod, ar hyd llwybrau tynnu  Birmingham.

Rydym mor ddiolchgar i’n cydweithwyr yng Ngrŵp Bancio Lloyds ac nid ydym yn methu aros i weld pa syniadau arloesol ac ysbrydoledig sydd i’w cynnig nesaf!