Cydweithwyr Grŵp Bancio Lloyds Cymru yn gwirfoddoli i wneud gwahaniaeth yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

LBG-and-Mental-Health-logo-lookups-v4b-660x466

Mae cydweithwyr yng Ngrŵp Bancio Lloyds yn gwirfoddoli yng Nghanolfannau Gwasanaeth Iechyd Meddwl DU ar draws Cymru er mwyn codi ymwybyddiaeth ac annog sgyrsiau yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl (8-14 Mai).

Mae cydweithwyr yng Ngrŵp Bancio Lloyds  yn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol er mwyn gwella cyfleusterau yn y Canolfannau Gwasanaeth i bobl sydd yn dibynnu arnynt ac yn arwain sgyrsiau gyda gweithwyr yn y canolfannau er mwyn trafod pwysigrwydd iechyd meddwl a lles.

Mae cydweithwyr o Grŵp Bancio Lloyds Cymru yn gwirfoddoli gyda:-

  • Hafal Ceredigion
  • Hafal Sir Ddinbych
  • Garden’s House
  • Llety Symud Ymlaen Gellinudd
  • Canolfan Adferiad Gellinudd
  • Gofal Cartref Sir Benfro
  • Cymorth i Deuluoedd Hafal Gwynedd
  • Prosiect Tai Hafal Wrecsam
  • Canolfan Adnoddau Casnewydd.

Mae partneriaeth elusennol Grŵp Bancio Lloyds gyda Mental Health UK yn anelu i geisio hyrwyddo ymwybyddiaeth o’r  cysylltiad rhwng iechyd meddwl a phroblemau ariannol, gan annog trafodaeth rhwng cwsmeriaid a chydweithwyr a chasglu o leiaf £2 miliwn y flwyddyn yn y swyddfeydd a changhennau ar draws y DU.

Mae Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl yn digwydd ar yr un pryd â phrif wythnos wirfoddoli’r Grŵp eleni, gyda mwy 3,000 o gydweithwyr yn cefnogi achosion  sydd yn bwysig iddynt ac yn rhannu eu sgiliau a’u profiadau yn y gymuned. Fel rhan o’r uchelgais i helpu Prydain ffynnu, mae’r  Grŵp wedi ymrwymo i gyfrannu 2.3 miliwn o oriau gwirfoddol erbyn 2020 er mwyn helpu prosiectau cymunedol. Mae’r holl gydweithwyr yn cael eu hannog i dreulio o leiaf wyth awr y flwyddyn yn gwirfoddoli yn eu cymunedau lleol.

Dywedodd Alison Guyatt, Cyfarwyddwr Canolfan Adferiad Gellinudd, Pontardawe: “Roedd yn wych i gael gwirfoddolwyr yma o Grŵp Bancio Lloyds yn ein helpu i ailwampio’r ardd yng Nghanolfan Adferiad  Gellinudd. Roedd y gwirfoddolwyr yn frwdfrydig ac yn barod iawn i helpu: roeddynt wedi helpu gyda phaentio’r ffens o gwmpas yr adeilad ac wedi tacluso’r tir.

“Bydd y Ganolfan yn helpu pobl gyda’u hadferiad drwy gynnig gwasanaeth holistaidd, ac yn ymrymuso gwesteion i ddod yn fwy annibynnol drwy oresgyn y syndrom sydd yn nodweddu gofal seiciatryddol lle y mae’n rhaid i bobl fynd yn ôl i unedau seiciatryddol dro ar ôl tro.

“Mae’r gwirfoddolwyr wedi gwneud gwahaniaeth go iawn drwy greu gofod o fewn yr ardd a’r safle lle y mae modd i bobl ymlacio yn y Ganolfan Adferiad, yn barod i westeion i blannu llysiau a chreu eu gofod eu hunain. Roedd yn bleser  i gwrdd â hwy ac rydym eisoes wedi cychwyn trafodaeth fel bod modd iddynt ail-ymweld gyda ni.”