Trenau Virgin West Coast yn cyhoeddi partneriaeth elusennol newydd gyda Mental Health UK

facebook_share

 

 

 

 

 

 

Mae heddiw yn dynodi lansiad partneriaeth elusennol newydd cyffrous rhwng  Trenau Virgin ar yr Arfordir Gorllewinol (West Coast) a Rethink Mental Illness. Mae’r bartneriaeth yn ceisio codi ymwybyddiaeth o faterion sydd yn ymwneud ag iechyd meddwl ac yn cynnig cymorth i weithwyr Trenau  Virgin a chymunedau lleol ar draws y DU. 

Bydd cydweithwyr Trenau Virgin yn casglu arian drwy gydol y flwyddyn gyda rhaglen o weithgareddau codi arian sydd wedi ei llunio gyda chymunedau lleol o gwmpas y gorsafoedd – gan gyrraedd miliynau o bobl ar draws y rhwydwaith. Bydd y bartneriaeth yn arwain at  Rethink Mental Illness yn Lloegr, ar y cyd gyda’n partneriaid elusennol Hafal yng Nghymru a Support in Mind Scotland, a byddwn yn gweithio gydag Eiriolwyr Cymunedol Trenau  Virgin er mwyn trefnu digwyddiadau ac ymgyrchoedd lleol. 

Bydd Trenau Virgin ar yr Arfordir Gorllewinol yn dynodi lansiad y bartneriaeth newydd gyda  Rethink Mental Illness ar Fai’r 4ydd gyda diwrnod gwisg ffansi  Star Wars – ‘boed i’r grym fod gyda chi’. Bydd y bartneriaeth yn ffocysu hefyd ar les iechyd meddwl gweithwyr Trenau Virgin  – gan godi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl da yn y gweithle a thu hwnt y gweithle. Bydd hyn yn cynnwys cyfleoedd hyfforddi megis modylau ar-lein a digwyddiadau arbennig.

Mae Trenau Virgin wedi gosod iechyd meddwl wrth galon ei agenda busnes cyfrifol, ac mae cyhoeddi’r bartneriaeth yn dynodi’r newid o’r bartneriaeth allweddol gyda’r Sefydliad Iechyd Meddwl. Roedd y Sefydliad Iechyd Meddwl  yn hanfodol o ran helpu Trenau Virgin i wyntyllu materion iechyd meddwl a chodi ymwybyddiaeth ymhlith cydweithwyr a chwsmeriaid ar draws y rhwydwaith.  

Dywedodd Patrick McGrath, Cyfarwyddwr Gweithredol Adnoddau Dynol gyda Threnau Virgin ar yr Arfordir Gorllewinol:

“Rydym mor falch o’r hyn yr ydym wedi cyflawni gyda’r Sefydliad Iechyd Meddwl. Gyda’n gilydd, rydym wedi codi ymwybyddiaeth o fewn ein busnes ac ymhlith y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu am fater sydd yn effeithio ar fywydau cynifer o bobl.  Ond nid oes rhaid rhoi stop ar bethau yno, oherwydd mae iechyd meddwl yn parhau i fod yn ffocws i ni ac rydym yn gyffrous i fod yn bartner gyda  Rethink Mental Illness ar gyfer y cyfnod nesaf o’r daith bwysig iawn hon.”

Dywedodd Emma Malcolm, Cyfarwyddwr Cyswllt   ar gyfer Codi Arian ac Ymgysylltu Cefnogwyr yn  Rethink Mental Illness:

“Mae’n wych i weld Trenau Virgin ar yr Arfordir Gorllewinol yn parhau i roi iechyd meddwl wrth galon y busnes, ac mae  Rethink Mental Illness wir yn gyffrous i arwain y bartneriaeth newydd hyn, yn gweithio gyda’n elusennau partner, Hafal yng Nghymru a Support in Mind Scotland. Dros y flwyddyn nesaf, rydym yn disgwyl ymlaen at ddatblygu ystod o weithgareddau codi arian, ar y cyd gyda hyfforddiant a chymorth newydd i’r holl staff a fydd yn parhau i godi ymwybyddiaeth o broblemau iechyd meddwl a gwella dealltwriaeth, sicrhau bod pawb yn meddu ar yr offer sydd angen er mwyn cefnogi eu lles iechyd meddwl yn y gweithle ac yn ein cymunedau.”