Llongyfarchiadau i’r grŵp cyntaf o Fentoriaid Cymheiriaid hyfforddedig yng Ngellinudd!

1

Efallai eich bod wedi clywed fod Canolfan Adferiad Gellinudd  wedi ei hagor yn ddiweddar gan y Gweinidog Iechyd Vaughan Gething AC.

Mae’r Ganolfan newydd ar gyfer cleifion mewnol yn cael ei staffio gan nyrsys iechyd meddwl cofrestredig a nyrys cyffredinol cofrestredig ac yn cynnig gwasanaethau ffisiotherapi, seicolegol, galwedigaethol ynghyd â gwasanaethau eraill, gan gynnwys seiciatrydd. Yn fwy pwysig, mae yna Fentoriaid Cymheiriaid  sydd yn meddu ar brofiad personol o afiechyd meddwl.

Heddiw, mae’r grŵp cyntaf o Fentoriaid Cymheiriaid o Gellinudd wedi derbyn tystysgrifau gan Brif Weithredwr Hafal, Alun Thomas am gwblhau’r hyfforddiant, sydd wedi ei ddatblygu a’i ddarparu gan Kevin Fisher a Dave Smith.

Roedd Alun wedi llongyfarch Mentoriaid Cymheiriaid Gellinudd ar yr hyn y maent wedi’i gyflawni – ac wedi croesawu eu mewnbwn unigryw i’r hyn a fydd yn wasanaeth sydd yn ymrymuso ac yn ffocysu ar adferiad.

15 x

14 13

12 11

2 3

10 9

8 7

6 5

4