Hafal Rhondda Cynon Taf yn cyfrannu trên wedi’i grefftio â llaw i Ganolfan Ddydd Cwmni Da

1

Mae’r Prosiect Cyflogaeth yn  Hafal Rhondda Cynon Taf wedi rhoi trên sydd wedi’i grefftio â llaw i Ganolfan Ddydd  Cwmni Da yn Aberdâr.

Roedd Philip Jenkins wedi creu’r trên ym mhrosiect Hafal, a gwahoddwyd ef a’r Ymarferydd Adferiad Nigel Roberts i gyflwyno’r trên i Ganolfan Ddydd  Cwmni Da yn gynnar ym mis Rhagfyr. Roedd y Cynghorydd lleol, Michael Forey, wedi ymuno â hwy hefyd.

Dywedodd yr Arweinydd Practis, Sophie Hirst: “Mae Philip mor dalentog gyda gwaith pren, ac mae’n wych i weld ei fod wedi medru creu’r trên ym Mhrosiect Cyflogaeth  Rhondda Cynon Taff. Roedd y prosiect yn hael iawn wrth gyfrannu’r trên i’r Ganolfan Ddydd, ac mae’n enghraifft o’n cysylltiadau ardderchog gyda’r gymuned leol. Dyma beth yw anrheg Nadolig!”

Mae Hafal Rhondda Cynon Taf yn helpu pobl ag afiechyd meddwl difrifol a’u teuluoedd i weithio tuag at adferiad. Mae’r holl wasanaethau yn seiliedig ar Raglen Adferiad Hafal sydd yn ymrymuso cleientiaid  a theuluoedd i gymryd rheolaeth o’u bywydau a chyflawni adferiad. Am fwy o wybodaeth, ewch i: https://www.hafal.org/cy/yn-eich-ardal-chi/rhondda-cynon-taf/

 

Matthew Pearce, Head of Communications