Gofalwch ar ôl eich hun y Nadolig hwn!

jumper2

Mae Nadolig yn medru bod yn gyfnod heriol iawn a’n ychwanegu at y straen yr ydym yn wynebu ac mae’n medru bod yn anoddach fyth i’r rhai hynny ohonom sydd ag afiechyd meddwl. Darllenwch y cyngor ardderchog yma ar sut i ofalu am eich iechyd meddwl dros gyfnod y Nadolig, a hynny  gan y Sefydliad Iechyd Meddwl:  https://www.mentalhealth.org.uk/a-to-z/c/christmas-and-mental-health

Os ydych chi am siarad gyda rhywun dros y gwyliau, efallai y bydd llinellau cymorth emosiynol yn ddefnyddiol:-
FFONIWCH 24/7 – Llinell Gymorth Iechyd Meddwl Cymru: 0800 132 737 (neu danfonwch y neges destun ‘help’ i 81066)
Samariaid: 116 123

Gobeithio y cewch chi gyfnod heddychlon dros yr ŵyl!