Ymgais wych gan Ysgol Gyfun Cymer Rhondda i gasglu arian i Hafal!

thumbnail_img_3574 thumbnail_img_3556  thumbnail_img_3538

Roedd Cadeirydd Hafal, Elin Jones a’r Swyddog Cyfranogiad Gofalwyr, Julia Greenhaf, wedi derbyn siec wythnos diwethaf am £2000 yn Ysgol Gyfun Cymer Rhondda. Mae disgyblion a staff wedi bod yn casglu arian i Hafal drwy gymryd rhan mewn nifer o weithgareddau gan gynnwys digwyddiad yn seiliedig ar y thema ‘Ninja Warrior’ a chystadleuaeth tynnu rhaff! Roedd yr athro, Osian Griffiths, wedi cwblhau tair ras triathlon er mwyn casglu arian i’r elusen.

Roedd Elin a Julia wedi cael y cyfle i ddiolch disgyblion am eu hymdrechion yng ngwasanaeth yr ysgol – a siarad am y gwaith pwysig y mae Hafal yn gwneud ar draws Cymru.

Meddai Elin: “Diolch o waelod calon i ddisgyblion a staff Ysgol Gyfun y Cymer am weithio mor galed i godi arian i Hafal, ac am godi swm mor anrhydeddus hefyd. Llongyfarchiadau mawr i chi i gyd ar ran aelodau a staff Hafal.

“Diolch am yr arian, a diolch hefyd am godi ymwybyddiaeth o waith Hafal ac o problemau iechyd meddwl. Mae gwybod am eich cefnogaeth yn hwb I’r ysbryd!”