Clwb Rotari Penfro yn cyflwyno siec i Hafal ar ôl casglu arian yng Ngŵyl Manorbier

pembs

Mae Clwb Rotari Penfro wedi cyflwyno siec i Hafal yr wythnos hon am £650 ar ôl digwyddiad codi arian ym Manorbier.

Cynhaliwyd Gŵyl Manorbier, sef digwyddiad elusennol blynyddol sydd yn cael ei threfnu gan Glwb Rotari Penfro, yn  gynharach eleni yng Nghastell  Manorbier a benthycwyd y castell i’r clwb gan y Fonesig Emily Napier. Rhannwyd yr elw o’r digwyddiad rhwng yr elusen sydd yn cael ei noddi gan  y Fonesig Napier (Hafal) ac elusennau’r Clwb Rotari.  Roedd y digwyddiad yn cynnwys barbeciw, te parti a rhaglen adloniant.

Mae Hafal, sef elusen iechyd meddwl genedlaethol, yn darparu gwasanaethau i bobl ag afiechyd meddwl a’u gofalwyr yn ardal Sir Benfro. Roedd aelodau staff Sir Benfro wedi mynychu’r ŵyl er mwyn hyrwyddo’r gwaith pwysig a wneir gan yr elusen yn yr ardal.

Dywedodd Rheolwr Ardal Hafal ar gyfer Sir Benfro, Rhiannon Luke: “Roeddem wrth ein bodd yn cael ein henwebu fel un o elusennau’r Clwb Rotari ar gyfer yr Ŵyl eleni ac rydym yn ddiolchgar iawn am y swm ffantastig a gasglwyd ar ein rhan. Bydd hyn yn cefnogi ein gwaith ar draws yr ardal i bobl ag afiechyd meddwl a’u gofalwyr.”

Am fwy o wybodaeth am wasanaethau Hafal yn Sir Benfro, ffoniwch Menter Adnoddau Dinbych-y-pysgod ar  01834 844177, e-bostiwch ni tri@hafal.org neu ewch i https://www.hafal.org/in-your-area/pembrokeshire/.