Bydd “Egwyl Te MAWR Gofalwyr” i Aelodau Hafal yn cynnig diwrnod llawn gweithgareddau ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr

Flyer 4_Layout 1

Bydd Aelodau Hafal yn cael mwynhau “Egwyl Te MAWR Gofalwyr” yn y Diwrnod Aelodau eleni, sydd i’w gynnal yng Nghanolfan yr Aelodau, Sioe Frenhinol Cymru, Llanfair ym Muallt, ar ddydd Iau, 3ydd Tachwedd 2016.

Bydd y digwyddiad yn dathlu’r ymgyrch hynod lwyddiannus honno sydd wedi ei harwain gan ofalwyr – “Egwyl Te MAWR Gofalwyr” – ac yn darparu diwrnod llawn gweithgareddau i ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr. Bydd Aelodau yn mwynhau te prynhawn sydd wedi ei noddi gan raglen “Dathlu” newydd y Gronfa Loteri sydd werth £5 miliwn. Bydd y diwrnod hefyd yn cynnwys Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol  Hafal ac yn cynnwys arddangosfa rhyngweithiol a fydd yn arddangos gwaith  Hafal ar draws Cymru.

Dywedodd y Pennaeth Cyfathrebu, Matt Pearce: “Mae mwy na dau gant o bobl, y rhan fwyaf yn bobl sydd ag afiechyd meddwl difrifol a’u teuluoedd, wedi cofrestru ar gyfer y Gynhadledd. Byddant yn cael cyfle unigryw i rannu profiadau gydag aelodau o ardaloedd eraill a dathlu llwyddiant yr ymgyrch eleni. A bydd yna ddigon o gacenni ar y fwydlen!”

Bydd gwesteion yn mwynhau ystod o weithgareddau gan gynnwys:-

  • Gwybodaeth am gyffuriau seicoweithredol gan CAIS
  • Gweithdy am therapïau siarad
  • Sesiynau blas gan y Brifysgol Agored
  • Cystadleuaeth “chwilio am gliwiau” gyda gwobrau!
  • Cyflwyniad i’r hwb cymunedol ar-lein Clic
  • Gweithdai celf a chrefft
  • Sesiynau cerddorol
  • Gweithgareddau Caffael ar y Corfforol!

…a llawer iawn mwy! At hyn, byddant yn medru manteisio ar stondinau gwybodaeth Hafal a fydd yn ymdrin â llawer o destunau adferiad allweddol a chyngor gan fudiadau allweddol gan gynnwys  Cyfle Cymru, CANIAD, DACW, y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl, Crossroads Care Canolbarth a Gorllewin Cymru ac Amser i Newid Cymru.

Am fwy o wybodaeth neu i gofrestru, ffoniwch ni ar 01792816600 neu e-bostiwch ni.