Lansio Egwyl Te MAWR Gofalwyr yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd, heddiw

Lansiwyd Egwyl Te MAWR Gofalwyr, sef ymgyrch haf 2016 sy’n cael ei harwain gan ofalwyr iechyd meddwl a’i chefnogi gan Hafal, Bipolar UK, Diverse Cymru, Gofalwyr Cymru a Crossroads Canolbarth a Gorllewin Cymru yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd, heddiw.

Roedd gwesteion yn y digwyddiad heddiw wedi clywed gan aelodau panel Egwyl Te MAWR Gofalwyr am amcanion yr ymgyrch ac wedi mwynhau te prynhawn tra’n cwrdd â gofalwyr iechyd meddwl a gweithwyr proffesiynol o Gymru gyfan.

Bydd yr ymgyrch yn arwain at ofalwyr iechyd meddwl ym mhob un o’r 22 sir yng Nghymru yn dod at ei gilydd ar gyfer Egwyl Te MAWR Gofalwyr, gyda’r digwyddiad cyntaf yn cael ei gynnal yfory yng Nghastell-nedd Port Talbot (13eg Mai).

Darllenwch mwy am ymgyrch Egwyl Te MAWR Gofalwyr

Albert Mark

Leanne

Rebecca Jones

John Griffiths

Albert 1

cakes 2

cakes 1ApronsGroupcrowd