Newyddion Posts from : Chwefror2016

Hafal yn cael hwb TG gan Santander Foundation

Mae Hafal wedi derbyn £4950 gan y Santander Foundation to Foundation er mwyn ariannu 18 cyfrifiadur a 10 gliniadur ym mhrosiectau Adnoddau, Hyfforddiant ac Addysg yr elusen ar draws De Cymru. Mae’r Santander Foundation yn dyfarnu grantiau i elusennau sydd… Darllenwch mwy