Newyddion Posts from : 2015

Llongyfarchiadau Elin!

Heddiw, mae’r rhestr o’r unigolion sy’n cael eu hanrhydeddu gan yr Orsedd yn Eisteddfod 2015 wedi ei chyhoeddi ac rydym wrth ein bodd yn nodi bod Cadeirydd Hafal Elin Jones ymhlith y sawl a fydd yn cael eu hanrhydeddu mewn… Darllenwch mwy

Hafal yn lansio Maniffesto etholiadol

Mae’r elusen iechyd meddwl Gymreig sy’n cael ei harwain gan ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr, Hafal, wedi lansio ei maniffesto etholiad 2015 sydd yn galw ar bobl yng Nghymru i “Bleidleisio o Blaid Iechyd Meddwl!”. Mae’r maniffesto yn nodi’r materion pwysig… Darllenwch mwy