Hafal Rhondda Cynon Taf yn danfon ‘geo-coin’ adferiad i mewn i’r byd!

Brian

Roedd cleientiaid Hafal RCT wedi cwblhau cwrs goroesi a drefnwyd gan y Mountain and River Activities Limited. Fel cydnabyddiaeth o’r hyn a oedd wedi ei gyflawni, rhoddwyd geo-coin iddynt gan arweinydd y cwrs, Jeff Callagan. Roedd yr Arweinydd Practis, Brian Robertson, wedi mynd wedyn at siop gemwaith leol (Gemtime Jewellers) a oedd wedi cynnig creu plac i gyd-fynd gyda’r geiniog. Mae’r geiriad ar y plac fel a ganlyn: ‘Please take me around the world promoting recovery from mental illness’. (Yn y llun uchod: Brian Robertson yn derbyn yr erthygl orffenedig gan Sarah Williams, Cyfarwyddwr Gemtime.)

Lansiwyd y geiniog ar ei thaith gan Hafal RCT ar Dir Castell Cyfarthfa.

Dywedodd Brian Robertson: “Roedd defnyddwyr gwasanaeth a staff yn falch o dderbyn y geiniog a’i lansio’n lleol, gyda llawer o’r grwpiau sydd yn gweithio gyda ni yn bresennol. Rydym yn gobeithio y byddwn yn medru gweithio gyda’n gilydd ar fwy o brosiectau. Mae’n dangos nad yw pobl yn gorfod wynebu afiechyd meddwl ar ben eu hunain ac mae’n ond yn un o’r gweithgareddau sydd ar gael yn ardal Merthyr Tudful.”

Hoffai Brian ddiolch i Gemtime Jewellers o Dredegar, a hynny ar ran pawb yn Hafal Merthyr Tudful/ Rhondda Cynon Taf, a hoffai roi diolch hefyd i John a Kelly McCarthy o ABC Exchange Mart a oedd wedi cyfrannu bocs gemwaith i ddal y geiniog.

O.n. Ar lefel syml (iawn, iawn), mae ‘geo-caching’ yn rhyw fath o gyfeiriannu gyda cheiniogau. Mae modd i chi weld cynnydd y geiniog drwy fynd i www.geocaching.com gan ddefnyddio’r cod tracio TB37TVV.

 

 

 

www.hafal.org
Dewch o hyd i ni ar facebook a twitter