Hafal yn cyhoeddi y bydd yn parhau i dalu Cyflog Byw i’w staff

Mae’r elusen iechyd meddwl Gymreig wedi cyhoeddi y bydd yn parhau i dalu Cyflog Byw gwirfoddol y DU fel sydd yn cael ei hyrwyddo gan grŵp ymgyrchu, y Sefydliad Cyflog Byw. Mae hyn newydd gynyddu 40p i £8.25 yr awr.

Mae Hafal WASTAD wedi talu’r Cyflog Byw ac yn mynd i barhau i wneud hyn gyda’r gyfradd newydd yn cael ei chyflwyno ar y 1af o Dachwedd.

Wrth gyhoeddi cynnydd yn y cyflog isafswm, dywedodd Prif Weithredwr Hafal Alun Thomas: “Mae Ymddiriedolwyr Hafal am sicrhau ein bod, fel mewn blynyddoedd cyntaf, yn sicrhau bod Hafal yn talu Cyflog Byw i’w holl wirfoddolwyr sydd yn gweithio mewn 70 prosiect ar draws Cymru.

“Mae Hafal yn cydnabod fod gan yr elusen tîm o bobl hynod gryf ac ymroddedig. Mae’r Cyflog Byw yn cydnabod pa mor gymhleth yw’r gwaith y maent yn gwneud a’r sgiliau sydd angen – a’r gofal a’r tosturi y maent yn dangos.”

Y syniad y tu nôl i’r Cyflog Byw yw bod person yn cael ei dalu digon i fyw bywyd dymunol a’n MEDRU darparu digon i’w deulu. Mae yna ddadl foesol wrth wraidd y cysyniad, sef i atal tlodi tra’n gweithio a sicrhau nad yw gweithwyr yn cael eu hecsbloetio drwy gyflogau isel.

Mae UNSAIN, sy’n ymgyrchu o blaid cyflogau teg i’w aelodau, wedi croesawu ymrwymiad Hafal i’r Cyflog Byw. Dywedodd. Denise Charles, trefnydd UNISON i Hafal: “Hoffwn ddiolch i Ymddiriedolwyr Hafal am barhau i gefnogi ein Haelodau. “Yn yr hinsawdd economaidd anodd yma, rydym fel y gangen ar gyfer y gymuned a’r sector gwirfoddol, yn gweld mwy a mwy o ymosodiadau ar delerau ac amodau gwaith ein haelodau. Ein sector ni sydd wedi ei daro caletaf, gyda’r duedd bresennol i ddefnyddio contractwyr allanol a diffyg cyllid.

“Mae UNSAIN yn gweithio’n agos gyda Hafal ac rydym y cydnabod yr ymrwymiad o ran sicrhau bod staff yn derbyn Cyflog Byw. Rydym yn croesawu’r ffaith fod yr elusen yn darparu Cyflog Byw tra’n diogelu telerau ac amodau’r aelodau, ac mae hyn yn danfon neges glir i’n haelodau, sef eu bod yn cael eu gwerthfawrogi.”

Wrth gyhoeddi’r gyfradd newydd, dywedodd Sarah Vero, Cyfarwyddwr y Sefydliad Cyflogau Byw:: “Nid yw ein haelodau yn aros i glywed gan y Llywodraeth ynghylch yr hyn y dylent wneud; mae eu gweithredoedd yn helpu i ddiddymu’r anghyfiawnderau o ran tlodi yn y gwaith sydd i’w weld yn y DU ar hyn o bryd.”

 

 

 

 

www.hafal.org
Dewch o hyd i ni ar facebook a twitter